Noteikumi

Šajā lapā Jūs izlasīsiet visu par sniegto pakalpojumu kārtību – distances līgumu, konfidencialitātes noteikumiem, privātumu, atgriešanas noteikumiem, iespējamo pretenziju pieteikšanu, pasūtījuma apmaksu, piegādi, pasūtījuma korekciju. Sīkāk lasiet zemāk.

Distances līgums 

 1. Šis līgums tiek slēgts starp www.LiepajasZiedi.lv (turpmāk tekstā Pārdevējs) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē www.liepajasziedi.lv/ (turpmāk tekstā – Ziedu veikals).
 2. Interneta Ziedu veikala darbību nodrošina un uztur Pārdevējs.
 3. Veicot pasūtījumu Ziedu veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Ziedu veikala Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē www.liepajasziedi.lv/noteikumi/
 4. Pircējam ir tiesības saņemt Pārdevēja veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas Ziedu veikalā norādītās preču cenas uz  pasūtīšanas brīdi ir pilnīgas un galīgas. Visas cenas ir norādītas eiro valūtā (EUR).
 5. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Ziedu veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.
 6. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
 7. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Pārdevēju, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.
 8. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Pārdevēja veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem: Patērētāju tiesību aizsardzības likums; Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.
 9. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).
 10. Pārdevējām ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona)

Konfidencialitātes politika. Privātums.

 1. Pārdevējs  nevienam nepārdod, neiegādājas, nesniedz, nepārvieto vai kādā citā veidā neizpauž Konta vai Darījuma datus vai personisko informāciju par Kartes lietotāju, izņemot pieņēmējbanku, Visa/Mastercard Corporations vai pēc attiecīgo valsts institūciju prasījuma. Sensitīvi karšu un to turētāju dati tiek pārraidīti izmantojot drošu TLS savienojumu.
 2. Pārdevējs neuzkrāj savienojuma datus ar maksājumu sistēmām. Ziedu veikala Pircējs pieslēdzoties elektroniskajām apmaksas sistēmām, datus ievada apmaksas sistēmas mājas lapā, tapēc šī informācija nav pieejama Pārdevējām.
 3. Visu informāciju un personas datus (pasūtītāja un saņēmēja vārds, uzvārds, tel.nr, piegādes adrese, pasūtītāja e-pasts un IP adrese), ko Pircējs ir iesniedzis saistībā ar Ziedu veikala mājas lapas apmeklēšanu un pakalpojumu izmantošanu, apstrāda un glabā saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
 4. Nolūki, kādiem var tikt izmantoti jūsu personas dati ietver: pakalpojuma sniegšana un grāmatvedība, identifikācija, pakalpojumu uzlabošana, saziņa, reklāmas pielāgošana un pētniecība.
 5. Iesniedzot savus datus, Pircējs piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem nepieciešamo laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.
 6. Savāktie dati tiks izmantoti tikai šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem un netiks labprātīgi nodoti trešajām personām, izņemot: ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti; lai izmeklētu un novērstu iespējamus likuma pārkāpumus; lai aizsargātu Pārdevēja tiesības un īpašumu.
 7. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā prasīt informāciju par viņa personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu. 

Atgriešanas noteikumi

Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Pārdevējām. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).

Strīdi un pretenzijas.

Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā, iesniedzot rakstisku sūdzību/pretenziju 24/h laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, kas tiks risināta 10 (desmit) darbadienu laikā no sūdzības/pretenzijas saņemšanas dienas. Sūdzība/pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā.
Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.

Intelektuālais īpašums

Vietnes saturs ir Pārdevēja intelektuālais īpašums; tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Pasūtījuma apmaksa

Ar bankas pārskaitījumu. Uz Jūsu e-pastu, automātiski tiks nosūtīts rēķins. Kā apliecinājumu par Jūsu veikto samaksu, gaidīsim no Jums bankas dokumentu (maksājuma uzdevumu) PDF formātā.

Kad mēs būsim saņēmuši Jūsu apmaksas apliecinājumu vai pārskaitīto naudu, uz Jūsu e-pasta adresi tiks nosūtīts Jūsu pasūtījuma statuss.

Par veikalu

Ar mūsu ziedu piegādes dienesta palidzību Jūs variet nosūtīt ziedus un dāvanas, saldumus Liepājā, kā arī tuvākajos rajonos (Grobiņā, Nīca, Pāvilostā, Priekulē, Aizputē, Durbē, Vaiņodē un citur). Ziedu piegāde Liepājā ir bezmaksas! Ar visām ziedu piegādes izmaksām variet iepazīties 

šeit.

 • Mūsu ziedu interneta veikals apkalpo klientus BEZ reģistrācijas!
 • Noformēt ziedu piegādi mūsu ziedu online veikalā ir ļoti vienkārši un ātri!
 • Mēs piedāvājam viskvalitatīvākos ziedus par vislabākajām cenām!
 • Piegādājam ziedus katru dienu, no plkst 7:00 līdz 24:00, uz mājām, darba vietām, slimnīcām, restorāniem u.t.t!
 • Ziedus un piegādi mūsu interneta veikalā Jūs variet pasūtīt jebkurā diennakts laikā un no jebkuras pasaules vietas.
 • Klienta anketā tiek sniegta bezmaksas iespēja komentāros ierakstīt – norādīt ANONĪMU ziedu piegādi, kas nozīmē, ka ziedu saņēmējs neuzzinās par ziedu pasūtītāju!

Prece un Piegāde

 1. Lai ziedu piegādi veiktu tās pašas dienas laikā, lūdzu, pasūtījuma apmaksu apliecināt līdz plkst. 18:00 (darba dienā). Ja piegāde nepieciešama brīvdienās, gaidīsim Jūsu pasūtījmu un apmaksas apliecinājumu piektdien līdz plkst 16:00
 2. Uz nozīmīgiem svētku datumiem (Valntīndiena, Sieviešu diena, Mātes diena, un tml) ziedu pasūtījuma apmaksa ir jāpliecina vismaz 3 dienas iepriekš. Šajos datumos piegādes laikam ir tikai orientējoša nozīme – rīta vai vakarā pusē
 3. Ja ziedu saņēmējs nav sastopams piegādes adresē, ziedi var tikt nodoti radiniekiem, kaimiņiem vai kolēģiem. Gadījumā, ja nav izvēlēta opcija “anonīma piegāde”, persona kas saņem sūtījumu drīkst saņemt informāciju par pasūtītāja vārdu, uzvārdu
 4. Ja pēc Jūsu norādītās adreses saņēmējs nav atrodams un sazvanāms, vai ir ārpus pilsētas, valsts; vai ja saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu – nauda par veikto pasūtījumu netiek kompensēta
 5. Pasūtījuma cenā ir iekļauta tikai viena piegāde uz vienu Jūsu norādīto adresi.
 6. Ja pasūtījums nesatur ziedu pušķi – tiek piemērota apkalpošanas maksa 10 EUR apmērā
 7. Trauki, vāzes, kas redzami ziedu attēlos nav iekļauti ziedu cenā.
 8. Ziedu piegāde tiek veikta izvēlētajā laika intervālā. Piegādes laiks norādāms aptuvens un tas var mainīties atkarībā no sastrēgumiem, laikapstākļiem, kā arī no darbinieku noslogotības.
 9. Sakarā ar preces sezonalitāti daža prece var atšķirties no attēlā uzrādītajiem. Ziedu pušķi tiek gatavoti cenšoties maksimāli saglabāt stilu un krāsu gammu, bet nepieciešamības gadījumā, ziedi tiek aizvietoti.  Ziedu, pušķu u.t.t iesaiņošanas materiāli var atšķirties.

Pasūtījuma korekcijas

Gadījumā, ja Jums ir veicamas kādas izmaiņas vēl neapmaksāta pasūtījuma saturā, lūgums veikt jaunu pasūtījumu mūsu interneta veikalā un iepriekšējais pasūtījums tiks automātiski anulēts. Ja Jūs vēlaties mainīt tikai piegādes adresi, apsveikuma tekstu un tamlīdzīgu informāciju, lūgums rakstīt mums uz e-pasta adresi, tajā norādot savu pasūtījuma numuru un jauno informāciju. Par visām izmaiņām ir jāziņo rakstot uz mūsu e-pastu un ne vēlāk kā 48h līdz piegādes datumam.

LiepajasZiedi.LV